Spółdzielnia Mieszkaniowa NADZIEJA
Naliczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nadzieja" w Stargardzie Szczec. informuje, że naliczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym od lokali mieszkalnych zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej dokonywane będzie według kryterium:

- od powierzchni lokalu mieszkalnego wynoszącej 100m kw. - w przypadku lokalu mieszkalnego o powierzchni przekraczającej 100m kw.,

- od powierzchni lokalu mieszkalnego wynoszącej 80m kw. - w przypadku lokalu mieszkalnego o powierzchni przekraczającej 80m kw., w którym zamieszkują 2 osoby,

- od powierzchni lokalu mieszkalnego wynoszącego 40m kw. - w przypadku lokalu mieszkalnego o powierzchni przekraczającej 40m kw., w którym zamieszkuje 1 osoba.

Warunkiem naliczania opłat wg powyższych zasad jest złożenie do 27 maja 2013r. do Spółdzielni Mieszkaniowej "Nadzieja" oświadczenia (druk oświadczenia w spółdzielni) w przypadku:

- lokali mieszkalnych nie zamieszkałych,

- lokali mieszkalnych, w których występuje różnica między ilością osób zameldowanych do ilości osób zamieszkałych.

 

Podstawa prawna naliczeń opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lokali mieszkalnych zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej: Uchwała Nr XXVII/324/2013 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 marca 2013r.:

dla lokali mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej, w których zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- dla odpadów zmieszanych wynosi - 0,60 zł/m kw. powierzchni lokalu mieszkalnego.

 

Zarząd SM "Nadzieja"